Ruošiame personalo dokumentus – darbo sutartis, pareiginius nuostatus, konfidencialumo, materialinės atsakomybės sutartis ir kt.

Atstovaujame darbdavį įforminant darbo santykius – įdarbinant darbuotojus, keičiant darbo sutarties sąlygas, nutraukiant darbo sutartis.

Struktūrizuojame įmonės personalo valdymą.

Konsultuojame personalo atrankos klausimais.