• Įmonės organizacinės schemos sudarymas.
  • Etatų schemos sudarymas, pareiginių nuostatų ir kompetencijų aprašymas.
  • Esamų įmonės procesų žemėlapio sudarymas.
  • Įmonės veiklos analizė ir procesų optimizavimas.
  • Procesų valdymo sistemos diegimas.
  • Užduočių valdymo sistemos diegimas.