VERSLO AUDITASTai vedimas į aiškumą, matymą kur esate ir tai svarbu tik tiek, kiek norite eiti į priekįvisapusiškai augti

Pagrindiniai tikslai atliekant verslo auditą – įvertinti įmonėje esančių išteklių efektyvų ir rezultatyvų panaudojimą. Viena iš apibendrinamųjų veiklos audito dalių – išvada, kurioje pateikiamos tiek teigiamos, tiek turinčios trūkumų įmonės veiklos sritys. 

Kita – konkretūs pasiūlymai ir rekomendacijos, kuriomis vadovaujantis įmonė galėtų pasiekti veiklos efektyvumo, stabilumo ir išskirtinumo tarp kitų rinkos dalyvių.

Esame skirtingų sričių profesionalai, sudarantys mozaiką, kurioje apjungiame gyvenimo ir veiklos aiškumą, kompetencijas. Kartu esame organizuoti, motyvuoti ir orientuoti į tikslą. Light Financials komandos įvairiapusiškumas leidžia atlikti unikaliai platų ir gilų verslo auditą.

Verslo audito dalys

Verslo audito metu vadovas savo akimis gali pamatyti verslą skaidriu, aiškiu ir nešališku žvilgsniu. Viską kaip yra iš tikrųjų, priimant taip kaip yra.

Tik aiškus veiklos matymas leidžia priimti teisingus sprendimus ir pamatyti tikrą organizacijos vaizdą.

Aiškumas verslo vadovui ar akcininkui – būtinas generacijai ir verslo plėtrai.

Įvykus verslo auditui, vadovas gali vesti verslą į sėkmingumą įgyvendindamas audito rekomendacijas.

Atlikę auditą, pateikę rekomendacijas ir pasiūlymus mes ir toliau galime likti partneriais. Mūsų įvairiapusiška komanda gali lydėti ir padėti Jums visuose rekomendacijų įgyvendinimo etapuose.